ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Watersheds/Basins)

Basin Line (0)
Major Basin Major Basin
Regional Basin Regional Basin
Subregional Basin Subregional Basin
Local Basin Local Basin
Basin Reach Basin Reach
Basin Poly (1)
Local Drainage Basin Direction (3)
Outlet Direction Outlet Direction
Main Stem Direction Main Stem Direction
Coastal Direction Coastal Direction
Subregional Drainage Basin Direction (4)
Outlet Direction Outlet Direction